Bỏ thuốc mê vào cốc nuốc rồi hiếp chị gái

Cô nàng rất ngon canh ngọt nước đã làm sao xuyến chính em trai của mình. Cậu bạn trẻ này ngày ngày bị đập vào mắt những hình ảnh gợi cảm từ thân thể chị gái phát ra. Đương nhiên cậu ta chẳng thể chịu đựng được mãi. Vậy là hôm nay cậu quyết định sẽ ăn người chị này. Cô em vừa trở về từ trường học liền tu một hớp nước lớn ở sẵn trong cốc nhưng cô đâu biết rằng cậu em trai yêu quý của mình đã bổ thuốc mê vào trong đó. Dĩ nhiên sau đó cô em ngất lịm đi và cậu em bấy giờ cứ tự nhiên bế chị mình vào trong phòng rồi bắt đầu trò chơi tình dục cùng với chị mình!